Ballina / PROGRAMI KOMBËTAR I LSHB-së

PROGRAMI KOMBËTAR I LSHB-së

PROGRAMI KOMBËTAR I LËVIZJES PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR

 1. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR (L.Sh.B.) është lëvizje mbarëkombëtare demokratike, që ka qëllim përfundimtar zgjidhjen tërësore të çështjes kombëtare shqiptare, e cila angazhohet për bashkimin fizik të trojeve shqiptare në një shtet të vetëm kombëtar shqiptar – Shqipëri të Bashkuar.
 2. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR është bashkim vullnetar i individëve me kombësi shqiptare të cilët i bashkon aspirata natyrale për çlirim dhe bashkim kombëtar.
 3. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR beson se ky është një rast historik për kombin shqiptar, për t’u zhvilluar si komb dhe për t’u bashkuar në një shtet të vetëm kombëtar – Shqipëri të Bashkuar.
 4. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR, zgjidhjen e çështjes kombëtare shqiptare e konsideron si një proces të pashmangshëm, që do të përfundojë me realizimin e aktit më të lartë; bashkimin e trojeve shqiptare në një shtet kombëtar – Shqipëri të Bashkuar.
 5. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR e konsideron popullin shqiptar faktor kryesor për zgjidhjen në tërësi të çështjes kombëtare shqiptare dhe se faktori i jashtëm mund ti shërbejë faktorit kryesor (popullit), por asnjëherë kundër vullnetit të tij.
 6. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR konsideron se Shqipëria e Bashkuar nuk duhet parë si rrezik për fqinjët, por si një mundësi për të siguruar paqe dhe stabilitet afatgjatë në rajonin e Gadishullit Ilirik.
 7. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR angazhohet për barazi gjinore, drejtësi sociale, siguri, mirëqenie ekonomike dhe ofron mbështetje të fuqishme për bërthamën e ekzistencës së shoqërisë shqiptare, familjen dhe ekonominë e saj.
 8. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR respekton parimin e shumëllojshmërisë; sa më shumë ide të ndryshme të ketë brenda LShB, aq më i pasur është mendimi politik i saj.
 9. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR do ti trajtojë me dinjitet pakicat etnike jo-shqiptare me reciprocitet të plotë, konform trajtimit që do do i jepet bashkëkombasve shqiptarë me banim në shtetet fqinje.
 10. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR beson në lirinë e besimit fetar, sipas traditave dhe zakoneve të kombit shqiptar për tolerancë ndërfetare dhe nën mbikqyrjen e plotë të shtetit shqiptar.

SYNIMET KRYESORE

LSHB-ja do të udhëhiqet në përputhje me parimin “SHQIPËRIA E BASHKUAR MBI TË GJITHA” dhe ka këto synime:

 1. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR synim kryesor ka bashkimin e trojeve shqiptare në një shtet të vetëm kombëtar shqiptar – Shqipëri të Bashkuar, si qëllim përfundimtar për zgjidhjen në tërësi të çështjes kombëtare shqiptare sipas aktit juridik të 28 Nëntorit 1912.
 2. Krahas qëllimit kryesor, Shqipërisë së Bashkuar, dhe detyrave rreth shtrirjes organizative e përhapjes së politikës së saj, LShB-ja do të jetë aktive në trajtimin e çështjeve të përditshme të shqiptarëve, por gjithmonë në përputhje dhe në funksion të qëllimit kryesor.
 3. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR synon krijimin e strategjisë mbarëkombëtare të gjithë spektrit politik, atdhetar dhe ekonomik për realizimin e qëllimit për Shqipëri të Bashkuar, si synim i të gjitha partive politike dhe lëvizjeve kombëtare, pa përjashtim.
 4. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR synon bashkimin e republikave të Kosovës dhe Shqipërisë, nëpërmjet referendumit demokratik dhe njësimin institucional e shtetëror me forma paqësore.
 5. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR synon bashkimin e trojeve shqiptare sot të pushtuara, në kufijtë natyror të saj me Shqipërinë, duke përdorur të gjitha metodat dhe mjetet demokratike për realizimin e aspiratës kombëtare për çlirim dhe bashkim kombëtar.

PIKAT MBËSHTETËSE

LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR për realizimin e synimit kryesor; bashkimin e trojeve shqiptare në një shtet të vetëm – Shqipëri të Bashkuar, mbështetet:

 1. Në aktin juridik të 28 Nëntorit 1912 të Kuvendit të Vlorës, të shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë nga përfaqësuesit e katër krahinave (vilajeteve) shqiptare, me kufijtë e saj natyrorë, historik, dhe legjitim.
 2. Në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, e cila bashkimin kombëtar njeh si aspiratë të ligjshme: “me aspiratën shekullore të popullit shqiptar për identitetin dhe bashkimin kombëtar”.
 3. Në të drejtën e ligjshme dhe të patjetërsueshme të kombeve për të jetuar të lirë dhe të bashkuar, në përputhje me të drejtën e kombeve për vetëvendosje dhe dekolonizim.
 4. Në Programin Politik të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit të vitit 1878.
 5. Në Kuvendin e Lezhës (1444)
 6. Në betimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), Ushtrisë Çlirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit (UÇPMB) dhe Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare (UÇK) të cilat në tekstin e betimit të luftëtarëve të tyre e kishin sanksionuar çlirimin dhe bashkimin e trojeve shqiptare me trungun amë – Shqipërinë.
 7. Në Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut

SHTETI, RENDI DHE LIGJI

 1. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR angazhohet për shtetin ligjor në të cilin respektohet e drejta kombëtare e shqiptarëve për vetëvendosje; për një shtet në të cilin synohen drejtësia dhe barazia e trajtimit të qytetarëve para ligjit.
 2. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR e vlerëson sundimin e drejtësisë si shtyllë kryesore për sigurinë e të gjithë qytetarëve të Shqipërisë së Bashkuar dhe për ruajtjen e integritetit territorial.
 3. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR angazhohet për një ushtri profesionale e cila do të jetë mbrojtëse e tërësisë territoriale të Shqipërisë së Bashkuar.
 4. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR angazhohet për ndërtimin dhe armatimin e Ushtrisë Kombëtare, si një nga shtyllat themelore për të mundësuar realizimin e synimit kryesor dhe kapërcimin e barrierave të tanishme që e pengojnë dhe e vonojnë realizimin e aspiratës sonë kombëtare.
 5. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR angazhohet për njohjen e të drejtës të të gjithë shqiptarëve për shtetësi shqiptare, pavarësisht vendlindjes apo vendbanimit.
 6. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR angazhohet për luftën e pakompromis të shtetit dhe shoqërisë civile kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
 7. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR angazhohet për mbrojtjen e identitetit kombëtar të kombit shqiptar si në Shqipërinë e Bashkuar poashtu dhe në diasporë.
 8. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR angazhohet për një shtet të bashkuar dhe të fuqishëm me potencial ekonomik të lartë. 

MJETET DHE METODAT

 1. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR do të përdorë të gjitha metodat dhe mjetet demokratike për realizimin e aspiratës kombëtare për çlirim dhe bashkim kombëtar.
 2. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR respekton dhe mbështet aleancat perëndimore, NATO, ShBA, organizmat e Bashkimit Europian, derisa ato nuk bien ndesh me synimin kryesor dhe interesin publik dhe kombëtar të shqiptarëve.
 3. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR shqiptarët i sheh në kuadër të integrimeve të popujve të lirë të Europës: Shqipëria e Bashkuar në Europën e Bashkuar.
 4. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR hedh poshtë idenë e bashkimit (integrimit) të shqiptarëve në Bashkimin Europian para formimit të shtetit kombëtar të shqiptarëve – Shqipërisë së Bashkuar.
 5. Për realizimin e programit të saj politik, LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR do të bashkëpunojë dhe bashkëveprojë me të gjitha lëvizjet kombëtare shqiptare, institucionet shtetërore dhe subjektet politike shqiptare, që mbështesin synimin kryesor për bashkim kombëtar.

ARSIMI, EKONOMIA, KULTURA DHE SPORTET

LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR do të punojë vazhdimisht të ringjallë besimin e humbur të popullit shqiptar tek institucionet duke respektuar dhe fuqizuar shtetin ligjor. Shqipëria e Bashkuar do të përmirësojë rrethanat tona si komb, në ekonomi, në demokraci, në siguri, në kulturë dhe në sporte.

 1. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR angazhohet që ideja e shtetit kombëtar dhe vetëvendosjes të ngulitet në brezat e ardhshëm në mënyrë që të jetësohet synimi, vullneti dhe aspirata shekullore e shqiptarëve për Shqipëri të Bashkuar.
 2. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR angazhohet për njësimin dhe harmonizimin e sistemit arsimor kombëtar në të gjitha nivelet.
 3. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR angazhohet për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik nepërmjet një ekonomie prodhuese mbarëkombëtare, duke ofruar mbrojtje të tregut gjithëkombëtar në interes të kombit dhe duke ofruar kushte të barabarta për investim për të gjithë, me lehtësime të veçanta për mërgatën shqiptare.
 4. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR angazhohet për pjesëmarrjen në mënyrë të barabartë të tërë shqiptarëve, pavarësisht vendbanimit të tyre, në jetën politiko-ekonomike të trojeve shqiptare.
 5. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR angazhohet për ndryshim të legjislacioneve të cilët e kufizojnë dhe cënojnë sovranitetin e Shqipërisë, përfshirë këtu reformat dhe ndarjet territoriale institucionale mbi baza etnike, dhe sundimin ndërkombëtar mbi Shqipërinë e Bashkuar.
 6. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR angazhohet për një emancipim të përgjithshëm të klasës politike dhe qytetarëve shqiptarë në përgjithësi, në vlerat e mirëfillta kombëtare që burojnë nga tradita, kultura, doket e zakonet që për bazë kanë besën, humanizmin, transparencën dhe interesin e përgjithshëm kombëtar.
 7. LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR angazhohet për një ligë sportive mbarëkombëtare për të gjitha sportet dhe përkrah fuqishëm vetëm kombëtaret shqiptare.

Programi Kombëtar i LËVIZJES PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR, sipas rrethanave dhe zhvillimeve politike dhe me vendim të Kryesisë të LShB-së mund të ndryshojë, por, synimi kombëtar për çlirim dhe bashkim kombëtar, në një shtet kombëtar kurrë nuk mund të ndryshohet kurrë.

Për anëtarësim në Lëvizjen për Shqipëri të Bashkuar vizitoni faqen zyrtare të LSHB-së; Formularin për Anëtarësim www.levizjalshb.com/anetaresohu Ndërsa, për kontakt direkt në Republikën e Shqipërisë ‭+355 67 647 0409‬ (Viber & Whatsapp) Kurse, numri kontaktues për Republikën e Kosovës vetëm për thirrje direkte është ‭+38345925245‬